Chuyên mục: G Index

  • BỘ TIÊU CHÍ G INDEX

    BỘ TIÊU CHÍ G INDEX Bộ Tiêu chí G Index là căn cứ để đánh giá, phân hạng sản phẩm phân phối/cung cấp trên sàn TMĐT Global Sale sẽ được điều chỉnh phù hợp với các tiêu chí sàn đề ra. Bộ Tiêu chí của sản phẩm gồm bốn (04) phần: Phần A: Các tiêu […]
    View more
0867.119.689
0867.119.689